თუთის არქივი
ავტორი: დათა ჭიღოლაშვილი
წელი: 2023
ენა: GE/EN/FR

თუთის არქივი (PDF)

 

დათა (დავით) ჭიღოლაშვილი მუშაობს თანამედროვე ხელოვნებასა და სოციალურ ანთროპოლოგიას შორის. მისი კვლევითი, საკურატორო და სახელოვნებო საქმიანობა შეეხება ისეთ თემებს, როგორებიცაა ვიზუალური და ურბანული ანთროპოლოგია, ხელოვნების სოციალური როლი, საჯარო სივრცე, მეხსიერება, არქივები და სხვა – რაც ხშირად ურთიერთდაკავშირებულია მის თანამშრომლობით პროექტებში. დათას მიღებული აქვს ედინბურგის უნივერსიტეტის მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი სოციალურ ანთროპოლოგიაში.

 

ტექსტი შეიქმნა მუზეოგრაფიის პროექტის კვლევითი ნაწილის ფარგლებში და განხორციელდა  „მთლიანად ან ნაწილობრივ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაცია“ (“AIMF”)-ის დაფინანსებით.